13. občni zbor SZZB – Strokovni Program

13. občni zbor SZZB – Strokovni Program

Velenje, Vila Herberstein, 11. december 2008

Strokovni program 13. občnega zbora:

 • 17.00 – 17.10 Prihod udeležencev
 • 17.10 – 17.15 Uvodni pozdrav (prim.mag. Marija Cesar Komar, dr. med.)
 • 17.15 – 17.20 prim. Majda Šarman, dr.med.: PCIVA analgesia with remifentanil for relieving labour pain, poster – WCA Cape Town, March 2008
  poster – International Conference on Pain Control and Regional Anaesthesia, Havana, Cuba, November 2008
 • 17.20 – 17.25 Gorazd Požlep, dr.med: Facet blocks, techical notes; 6.srečanje protibolečinskih ambulant Veneta, Vila Visinoni, Venezia, April 2008
 • 17.25 – 17.30 prim.mag. Marija Cesar Komar,dr. med.
  Marija Cesar-Komar, Jelka Pirc, Zmago Turk, Metka Šipek, Patients Satisfaction with Postoperative Pain Treatment in Slovenia – 12th World Congress on Pain, Glagow , Scotland, UK, 17-22. August 2008
 • 17.30 – 17.35 prim. mag. Nevenka Krčevski Škvarč, dr. med.: Efficacy and tolerability of a 5% lidocaine medicated plaster vs. pregabalin in patients with post-herpetic neuralgia (PHN) and painful diabetic polyneuropathy (DPN): results from an interim analysis of a randomised, controlled trial – 12th World Congress on Pain, Glagow , Scotland, UK, 17-22. August 2008
 • 17.35 – 17.45 Milica Klopčič Spevak, dr.med.:
  Klopčič Spevak M, H. Jamnik: Pressure pain treshold and pressure pain tolerance changes after single dry needling therapy of trapesius muscle in patients with cervicobrachialgia
  H Jamnik, Klopčič Spevak M: Study of pain intensity and quality of life improvement in patients with cervicobrachialgia treated by dry needling analgesia
  Mediteranski kongres fizikalne in rehabilitacijske medicine, Portorož, sept. 2008
 • 17.45 – 18.05 Poročila o delovanju SZZB v letu 2008
  Poročilo predsednice: prim.mag. Marija Cesar Komar, dr.med.
  Poročilo tajnice: as.mag. Mateja Lopuh, dr.med.
  poročilo blagajničarke: prim. Majda Šarman, dr.med.
  poročilo nadzornega odbora: prof.dr. Zmago Turk, dr.med.
 • 18.05 – 18.10 Sprejem novih članov v SZZB
/**/