Novinarska konferenca

Novinarska konferenca

Zaključki- Dan boja proti bolečini-karcinomska bolečina:

  • Bolečino je potrebno meriti in beležiti-VAS, bolečina je peti vitalni znak
  • Življenje brez bolečine je osnovna človekova pravica
  • Premalo odobrenega časa za pregled bolečinskega bolnika-normativ 7 minut-družba premalo namenja za zdravljenje bolečine
  • Protibolečinske ambulante –PBA – urejajo analgezijo:
  • Zagotavljajo multidisciplinaren način obravnave
  • Izvajajo tudi invazivne metode
  • Nevropatska bolečina- obolenje sistema za javljanje bolečine
  • Časovno odmaknjena od poškodbe
  • Opioidi osnova zdravljenja , vendar ne edini in izključni
  • Fizikalna medicina –neločljiva spremljevalka terapije bolečine
/**/