EFIC-ova šola Zdravljenje bolečine in paliativna oskrba pri bolnikih z rakom

EFIC-ova šola Zdravljenje bolečine in paliativna oskrba pri bolnikih z rakom

EFIC, Slovensko združenje za zdravljenje bolečine v sodelovanju s Slovenskim združenjem za paliativno in hospic oskrbo, Inštitutom za paliativno medicino in oskrbo MF Maribor in UKC Maribor organizirajo šolo obvladovanja bolečine pri bolniku z rakom.

Program šole je zasnovan v obliki interaktivnih predavanj, praktičnih vaj, predstavitev kliničnih primerov, video posnetkov, pogovorov in raziskav. Povabljeni so predavatelji iz celotne Evrope s področja medicine bolečine, onkologije in paliativne oskrbe.

Izobraževanje bo potekalo v angleškem jeziku, udeleži se ga lahko največ 30 slušateljev iz Slovenije in tujine. Program in predstavitev izobraževanja ter predavateljev je dostopen tukaj.

Za 15 mest je na voljo EFIC-ova štipendija. Za štipendijo kandidirate tako, da (čimprej) izpolnite prijavnico.

Druga mesta so na voljo s plačilom kotizacije, ki znaša : 600 evrov plus DDV
Prijava na ta mesta je možna preko povezave.

Izobraževanje bo potekalo od 16. do 19. maja 2023 v UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

Vodja izobraževanja:

prim doc dr Nevenka Krčevski Škvarč, dr med

nevenka.krcevski.skvarc@amis.net

Kontaktna oseba za organizacijo izobraževanja:

prim doc dr Neli Vintar, dr med

nvintar@gmail.com