Mala Šola bolečine 2023

Mala Šola bolečine 2023

Program 2.3.2023

8:00 - 8:20

Registracija


8:20 - 8:30

Uvod - Barbara Kosmina Štefančič


8:30 - 9:00

Taksonomija bolečine - Božena Jerković Parać


9:00 - 9:30

Analgetiki - Neli Vintar


9:30 - 10:00

Akutna bolečina - Neli Vintar


10:00 - 10:30

Odmor


10:30 - 11:00

Nociplastična bolečina - Gorazd Požlep


11:00 - 11:30

Terapija bolečine pri artrozah - Božena Jerković Parać


11:30 - 12:00

Nevropatska bolečina - Gorazd Požlep


12:00 - 12:10

Satelitski simpozij Krka


12:10 - 13:10

Odmor


13:10 - 13:40

Opioidi in lajšanje kronične nerakave bolečine - Barbara Kosmina Štefančič


13:40 - 14:10

Lajšanje bolečine pri bolnikih z rakom - Barbara Kosmina Štefančič


14:10 - 16:30

Prikazi primerov bolnikov in vaje - Barbara Kosmina Štefančič in Neli Vintar


16:30

Zaključek srečanja