Volilna skupščina SZZB 2023 in strokovni sestanek združenja

Volilna skupščina SZZB 2023 in strokovni sestanek združenja

Spoštovane članice in člani SZZB,

Vljudno vas vabimo na strokovni sestanek in redno letno skupščino SZZB v letu 2023, ki bo potekala v sredo, 22. 3. 2023, s pričetkom ob 17  uri

v dvorani Julijana Zdravniške zbornice Slovenije (Domus medica).

Zaradi lažje organizacije dogodka vas vljudno prosimo, da najavite udeležbo na mail: info@szzb.si.

Program:

17:00 Sklic redne letne skupščine SZZB v letu 2023

Skupščina članov društva je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih vsaj četrtina članov društva. Če ob predvidenem začetku zbor članov društva ni sklepčen, se začetek preloži za 30 minut, po tem skupščina društva veljavno sklepa z večino prisotnih članov, če število prisotnih članov ni manjše od 12.

Če skupščina ob 1.sklicu ni sklepčna, bomo najprej izvedli strokovni sestanek SZZB.

Preliminarni program strokovnega sestanka:

17:05 – 17:45 Kombinacije neopioidnih analgetikov – katere so smiselne? Ana Pekle Golež in Božena Jerković Parać

17:45 – 18:15  Obračunavanje storitev v protibolečinski dejavnosti – predlog za RSK

 

18:15 Ponovni sklic skupščine

Dnevni red skupščine:

  • Potrditev dnevnega reda, imenovanje delovnega predsedstva skupščine in volilne komisije
  • Poročilo predsednika (Barbara Kosmina Štefančič)
  • Poročilo blagajnika (Neli Vintar)
  • Poročilo nadzornega odbora
  • Volitve novega vodstva SZZB

Zaradi pomembnosti tem in zagotavljanja sklepčnosti vas vljudno prosimo, da se skupščine in strokovnega sestanka udeležite.

S prijaznimi pozdravi,

V imenu upravnega odbora SZZB

Barbara Kosmina Štefančič, predsednica združenja