Vodstvo

Vodstvo

Od marca 2023 ima SZZB novo vodstvo. Izvoljeni člani UO SZZB v novem mandatu so:

  • Božena Jerković Parać, predsednica
  • Barbara Kosmina Štefančič, podpredsednica
  • Neli Vintar, blagajničarka
  • Ana Pekle Golež, tajnica
  • ter člani: Gorazd Požlep, Marjan Zaletel, Martin Rakuša, Zala Kuret, Jan Petrinja, Nikolina Rijavec in Nenad Živković.