Vodstvo

Vodstvo

Od novembra 2020 ima SZZB novo vodstvo. Izvoljeni člani UO SZZB v novem mandatu so:

  • Barbara Kosmina Štefančič, predsednica
  • Božena Jerković Parać, podpredsednica
  • Neli Vintar, blagajničarka
  • Ana Pekle Golež, tajnica
  • ter člani: Aleksander Stepanovič, Nevenka Krčevski Škvarč, Gorazd Požlep, Martin Rakuša, Zala Kuret, Jan Petrinja in Nikolina Rijavec.