1. sklop

1. sklop

Petek, 22. november 2019

8:00 - 8:15
Požlep, Šoštarič, Vintar

Uvod, predstavitev poteka šole


8:15 - 9:00
Požlep

Definicija bolečine, bio psiho socialni model, kulturološki in pravni vidiki


9:00 - 9:45
Bresjanac

Fiziologija in patofiziologija bolečine


9:45 - 10:30
Bresjanac

Placebo analgezija


10:30 - 10:45
Odmor za kavo

10:45 - 11:30
Jerkovič Parać

Metode ocenjevanja bolečine


11:30 - 12:15
Jerkovič Parać

Taksonomija bolečine


12:15 - 13:00
Jerkovič Parać

Obravnava pacienta, diagnostika


13:00 - 13:45
Odmor za kosilo

13:45 - 14:30
Vintar

Pristop k obvladovanju akutne/kronične bolečine


14:30 - 15:15
Vintar

Farmakološki pristop k obvladovanju bolečine: tristopenjska bolečinska lestvica, multimodalni pristop


15:15 - 16:00
Vintar

Akutna/pooperativna bolečina


16:00 - 16:15
Odmor za kavo

16:15 - 17:00
Kosmina

Neopoidni analgetiki: paracetamol, metamizol


17:00 - 17:45
Kosmina

Neopoidni analgetiki: NSAR


Sobota, 23. november 2019

8:00 - 8:15
Vintar

Uvod, pregled


8:15 - 9:00
Pekle

Opoidni analgetiki: zgodovina


9:00 - 9:45
Pekle

Opoidni analgetiki: farmakologija


9:45 - 10:30
Pekle

Opoidni analgetiki - odvisnost/ toleranca/ hiperalgezija/ opiofobija


10:30 - 10:45
Odmor za kavo

10:45 - 11:30
Kosmina

Opoidni analgetiki: obvladovanje neželenih učinkov


11:30 - 12:15
Kosmina

Uporaba opoidov v zdravljenju neonkološke bolečine, terapevtski dogovor


12:15 - 13:00
Kosmina

Rotacija opoidov


13:00 - 13:45
Odmor za kosilo

13:45 - 14:30
Kamenik

Adjuvantni analgetiki: antidepresivi, anetiepileptiki


14:30 - 15:15
Kamenik

Ketamin, lokalni anestetiki


15:15 - 16:00
Kamenik

Kanabinoidi


16:00 - 16:15
Odmor za kavo

16:15 - 17:00
Vintar, Kosmina

Delovni zvezek/ vaje


17:00 - 17:45
Vintar, Kosmina

Klinični primeri