Program šole obvladovanja bolečine 2021 - 1. sklop

Program šole obvladovanja bolečine 2021 - 1. sklop

Četrtek, 30. september 2021

8:00 - 8:15

Predstavitev šole


8:15 - 9:00

Fiziologija bolečine


9:00 - 9:45

Patofiziologija bolečine


9:45 - 10:30

Placebo analgezija


10:30 - 10:50

Kava


10:50 - 11:35

Definicija bolečine, taksonomija bolečine


11:35 - 12:20

Biopsihosocialni model bolečine, metode ocenjevanja bolečine


12:20 - 13:05

Obravnava pacienta


13:05 - 14:00

Kosilo


14:40 - 14:45

Pristop k obvladovanju akutne / kronične bolečine


14:45 - 15:30

Akutna / pooperativna bolečina, multimodalni pristop


15:30 - 16:15

Acute pain service, vloga bolečinske sestre


16:15 - 16:30

Kava


16:30 - 17:15

Neopoidni analgetiki (paracetamol, metamizol)


17:15 - 18:00

Neopoidni analgetiki NSAR


Petek, 1. oktober 2021

8:00 - 8:15

Povzetek, uvod


8:15 - 9:00

Opoidni analgetiki - zgodovina


9:00 - 9:45

Opoidni analgetiki - farmakologija obvladovanja neželenih učinkov


9:45 - 10:30

Opoidni analgetiki - uporaba opoidov za lajšanje nerakave bolečine


10:30 - 10:50

Kava


10:50 - 11:35

Adjuvantni anagletiki (antidepresivi, atiepileptiki)


11:35 - 12:20

Ketamin, lokalni anestetiki


12:20 - 13:05

Kanabinoidi


13:05 - 14:00

Kosilo


14:00 - 14:45

Bolečina pri rakavih obolenjih


14:45 - 15:30

Bolečina pri rakavih obolenjih


15:30 - 16:15

Zdravljenje bolečine pri preživelih po raku


16:15 - 16:30

Kava


16:30 - 17:15

Delovni zvezek, vaje


17:15 - 18:00

Klinični primeri