Program šole obvladovanja bolečine 2021 - 3. sklop

Program šole obvladovanja bolečine 2021 - 3. sklop

Četrtek, 18. november 2021

8:00 - 8:15

Povzetek, uvod


8:15 - 9:00

Spremljajoča obolenja kronične bolečine


9:00 - 9:45

Obvladovanje bolečine pri starostniku in demenci


9:45 - 10:30

Obvladovanje bolečine pri nosečnici in doječi materi


10:30 - 10:50

Kava


10:50 - 11:35

Vloga družinskega zdravnika


11:35 - 12:20

Vloga družinskega zdravnika


12:20 - 13:05

Primeri iz prakse


13:05 - 14:00

Kosilo


14:00 - 14:45

Psihiatrična psihosomatska obolenja in bolečine


14:45 - 15:30

Zdravljenje iatrogene odvisnosti od opoidov


15:30 - 16:15

Obvladovanje bolečine pri uporabiku prepovedanih drog


16:15 - 16:30

Kavo


16:30 - 17:15

Klinični primeri


17:15 - 18:00

Klinični primeri


Petek, 19. november 2021

8:00 - 8:15

Nefarmakološke metode


8:15 - 9:00

Invazivne metode obvladovanja bolečine


9:00 9:45

Vloga kliničnega psihologa, psihološki pristop


9:45 - 10:30

KVT, Biofeedback


10:30 - 10:50

Kava


10:50 - 11:35

Medicinska hipnoza: predstavitev


11:35 - 12:20

Medicinska hipnoza - metoda obvladovanja bolečin


12:20 - 13:05

Akupunktura kot metoda TKM


13:05 - 14:00

Kosilo


14:00 - 14:45

Akupunktura - metoda obvladovanja bolečin


14:45 - 15:30

Čuječnost - metoda obvladovanja bolečin


15:30 - 16:15

Čuječnost - vaje


16:15 - 16:30

Kava


16:30 - 17:15

Povzetek šole, navodila za izpit


17:15 - 18:00

Zaključek