Program šole obvladovanja bolečine 2022 - 1. sklop

Program šole obvladovanja bolečine 2022 - 1. sklop

Četrtek, 22. september 2022

8:00 - 8:15

Predstavitev šole


8:15 - 9:00

Fiziologija bolečine


9:00 - 9:45

Patofiziologija bolečine


9:45 - 10:30

Placebo analgezija


10:30 - 11:00

Kava


11:00 - 11:45

Definicija bolečine, taksonomija bolečine


11:45 - 12:30

Biopsihosocialni model bolečine, metode ocenjevanja bolečine


12:30 - 13:15

Obravnava pacienta


13:15 - 14:00

Kosilo


14:00 - 14:45

Pristop k obvladovanju akutne / kronične bolečine


14:45 - 15:30

Akutna / pooperativna bolečina, multimodalni pristop


15:30 - 16:15

Acute pain service, vloga bolečinske sestre


16:15 - 16:40

Kava


16:45 - 17:30

Neopoidni analgetiki (paracetamol, metamizol)


17:30 - 18:15

Neopoidni analgetiki NSAR


Petek, 23. september 2022

8:00 - 8:15

Povzetek, uvod


8:15 - 9:00

Opoidni analgetiki - zgodovina


9:00 - 9:45

Opoidni analgetiki - farmakologija obvladovanja neželenih učinkov


9:45 - 10:30

Opoidni analgetiki - uporaba opoidov za lajšanje nerakave bolečine


10:30 - 11:00

Kava


11:00 - 11:45

Bolečina pri rakavih obolenjih


11:45 - 12:30

Bolečina pri rakavih obolenjih


12:30 - 13:15

Zdravljenje bolečine pri preživelih po raku


13:15 - 14:00

Kosilo


14:00 - 14:45

Kanabinoidi


14:45 - 15:30

Adjuvantni anagletiki (antidepresivi, atiepileptiki)


15:30 - 16:15

Ketamin, lokalni anestetiki


16:15 - 16:45

Kava


16:45 - 17:30

Delovni zvezek, vaje


17:30 - 18:15

Klinični primeri